1066 Bình Quới, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh |

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA XƯỞNG SẢN XUẤT