175/3 Hoàng Minh Chánh, Xã Hóa An, TP. Biên Hòa

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA XƯỞNG SẢN XUẤT