Nguyễn Tất Thành, TP. Nha Trang |  09:00 sáng đến 21:00  |  0917 176 148